Family with parents
father
Josef Katz Josef Katz
Birth August 15, 1906 Male37 Female36
mother
#1
Pedro Katz Pedro Katz