Family with Beilchen Katz
Jacob Bachrach Jacob Bachrach
wife
Beilchen Katz Beilchen Katz
#1
child
totgeburt Bachrach totgeburt Bachrach
Death October 22, 1874