Family with Mindel Plaut-Katz
Aron Katz Aron Katz
Birth October 20, 1784
3 years
wife
 
Mindel Plaut-Katz Mindel Plaut-Katz
Birth March 8, 1788
#1
son
Joseph# Katz Joseph# Katz
Birth July 20, 1817 Male32 Female29