Interactive tree of Mirjam SOMMER
1878 Mirjam SOMMER
1850 Moses SOMMER
1848 Bertha STERN
18161887 Itzig SOMMER
18281876 Mirjam ABT
17691833 Joseph SOMMER
 Zetel Wallach
 Leiser ABT
 Esther ROSENBLATT
 Mendel STERN
 Betti Buchsbaum …