Family with Simon KATZ
husband
Simon KATZ Simon KATZ
Birth Baumbach?
Kendel JAFFA Kendel JAFFA
#1
son
Mendel KATZ Mendel KATZ
Birth June 14, 1835 Baumbach?